Borow Jordanow_Slaski Pieszyce

Przeworno Strzelin powiat_strzelinski

Zabkowice_Slaskie Ziebice Zloty_Stok

Poniedziałek, 10 Sierpień 2020
 
 
Informacje o PO KL Drukuj Email
Środa, 11. Marzec 2009 12:17
Cel Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
Celem Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) jest umoliwienie penego wykorzystania potencjau zasobw ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjau adaptacyjnego przedsibiorstw i ich pracownikw, podniesienie poziomu wyksztacenia spoeczestwa, zmniejszenie obszarw wykluczenia spoecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego pastwa i przyjaznej administracji.

Program Operacyjny Kapita Ludzki suy przyspieszeniu rozwoju spoeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwikszeniu spjnoci spoecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

PO KL wpisuje si w jeden z gwnych celw Narodowej Strategii Spjnoci 2007?2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwj kapitau ludzkiego i spoecznego. PO KL realizuje ten cel poprzez:

Wzrost poziomu zatrudnienia i spjnoci spoecznej

Cel ten zostanie osignity poprzez realizacj 5 celw szczegowych:
 • Podniesienie poziomu aktywnoci zawodowej oraz zdolnoci do zatrudnienia osb bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Zmniejszenie obszarw wykluczenia spoecznego
 • Popraw zdolnoci adaptacyjnych pracownikw i przedsibiorstw do zmian zachodzcych w gospodarce
 • Upowszechnienie edukacji spoeczestwa na kadym etapie ksztacenia przy rwnoczesnym zwikszaniu jakoci usug edukacyjnych i ich silniejszym powizaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 • Wzrost spjnoci terytorialnej.

Obszary wsparcia PO KL
W ramach Programu wsparciem zostan objte nastpujce obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja spoeczna, rozwj potencjau adaptacyjnego pracownikw i przedsibiorstw oraz promocja zdrowia osb pracujcych, a take zagadnienia zwizane z budow sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz rozbudow mechanizmw partnerstwa.

rodki z jakich finansowany jest PO KL
PO KL realizowany jest ze rodkw Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu
Spoecznego) oraz rodkw krajowych (budetu pastwa i budetw jednostek samorzdu terytorialnego).

Cao kwoty, jak wstpnie przewidziano na realizacj Programu, wynosi ponad 11,4 mld euro. Wkad finansowy Europejskiego Funduszu Spoecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostae rodki tj. ponad 1,7 mld euro stanowi wkad krajowy, ktry zosta oszacowany na minimalnym poziomie, tj. 15%.

PO KL obejmuje cao wsparcia ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), co stanowi 14,4% rodkw przeznaczonych na realizacj Programw Operacyjnych w ramach NSRO.

Priorytety PO KL
W ramach PO KL realizowanych bdzie 10 priorytetw - 9 o charakterze ?tematycznym? oraz 1 dodatkowy priorytet ?Pomoc techniczna?, ktry ma na celu pomoc instytucjom zaangaowanym w realizacj programu w jego sprawnym zarzdzaniu i wdraaniu.

Priorytety PO KL:
Centralne:

 • Zatrudnienie i integracja spoeczna
 • Rozwj zasobw ludzkich i potencjau adaptacyjnego przedsibiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osb pracujcych
 • Wysoka jako systemu owiaty
 • Szkolnictwo wysze i nauka
 • Dobre rzdzenie
 • Pomoc techniczna

Regionalne:

 • Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Promocja integracji spoecznej
 • Regionalne kadry gospodarki
 • Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach.

rdo: Program Operacyjny Kapita Ludzki, broszura wydana przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wydanie III, Warszawa, wrzesie 2007 r.

Wicej informacji na temat PO KL pod adresem http://www.efs.gov.pl

Ostatnia zmiana: Środa, 11. Marzec 2009 12:37
 
Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj14
mod_vvisit_counterW tym tygodniu14
mod_vvisit_counterW tym miesicu140
mod_vvisit_counterOd uruchomienia strony126038
 
Top!
Top!