Borow Jordanow_Slaski Pieszyce

Przeworno Strzelin powiat_strzelinski

Zabkowice_Slaskie Ziebice Zloty_Stok

Poniedziałek, 10 Sierpień 2020
 
 
Grupy docelowe
Projekt swym zasigiem obejmuje urzdnikw gmin Borw, Jordanw lski, Przeworno, miast Zoty Stok, Pieszyce, Zibice, Zbkowice lskie, Strzelin oraz Starostwa Powiatowego w Strzelinie pooonych na terenie powiatw: wrocawski, strzeliski, szieroniowski, zbkowicki. S one zlokalizowane na obszarach gmin wiejskich, wiejsko - miejskich i gminy miejskiej.

Liderem projektu jest Gmina Strzelin. Personel urzdniczy rekrutuje si w wikszoci spord mieszkacw Gmin uczestniczcych w projekcie, z zachowaniem zasady rwnoci szans.

JST biorce udzia w projekcie jako prnie rozwijajce si jednostki pooone w poudniowo-zachodniej Polsce maj moliwoci nawizywania wsppracy z gminami zagranicznymi, w szczeglnoci z Czech czy Niemiec. Aby przycign inwestorw zagranicznych naley jednak zapewni im odpowiedni standard obsugi, m.in. poprzez zapewnienie wysokiej jakoci stanowionych aktw prawa miejscowego oraz aktw administracyjnych, co zwizane jest z koniecznoci ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Wybr grupy docelowej objtej wsparciem opiera si na ?Szczegowym opisie priorytetw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013". Wskazuje on na urzdy administracji samorzdowej oraz pracownikw urzdw administracji samorzdowej jako grup docelow objt wsparciem ramach dziaania 5.2 PO KL. Uzasadnienie wyboru teje grupy wynika ograniczonej iloci rodkw budetowych, jakimi dysponuj gminy uczestniczce w projekcie, wynikiem czego rzadko podejmowane s w nich dziaania suce podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji pracownikw. Lokalizacja w/w wymienionych gmin na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich znacznie utrudnia dostp do pakietu szkole. Realizacja niniejszego projektu umoliwi wyrwnanie dysproporcji w zakresie oferty szkoleniowej kierowanej do pracownikw urzdw.
Dziaajc w partnerstwie jednostki te maj wiksz szanse zrealizowania wszystkich celw projektu. Powysze aspekty brane byy pod uwag podczas podejmowania porozumienia pomidzy uczestnikami projektu w zakresie umowy partnerstwa.
Lokalizacja projektu na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz dziaanie w partnerstwie warunkuje spenienie szczegowych kryteriw strategicznych okrelonych w Planie Dziaania PO KL.

Wyaniajc uczestnikw projektu posuono si wstpn weryfikacj potrzeb szkoleniowych w urzdach gmin. Charakterystyka i analiza strategicznych dokumentw krajowych i unijnych pozwolia okreli potrzeby w zakresie tematyki szkole i studiw, tak by w sposb efektywny i szczegowy rozwiza potrzeby jednostek samorzdu terytorialnego.
Osoby biorce udzia w projekcie wytypowane zostay przez kierownikw jednostek w porozumieniu z kierownikami poszczeglnych komrek organizacyjnych. Brane byy pod uwag predyspozycje pracownikw pod wzgldem zakresu obowizkw i stopnia posiadanych kompetencji. Waciwe wytypowanie osb gwarantuje osignicie celu nadrzdnego niniejszego projektu. Rekrutacja uczestnikw uwzgldniaa zasad rwnoci szans, w tym rwnoci pci.
Po zakoczeniu procesu rekrutacji wykonano szczegowy Harmonogram projektu, tak aby uczestnictwo w szkoleniach nie
zakcio pracy urzdw.
 
Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj11
mod_vvisit_counterW tym tygodniu11
mod_vvisit_counterW tym miesicu137
mod_vvisit_counterOd uruchomienia strony126036
 
Top!
Top!