Borow Jordanow_Slaski Pieszyce

Przeworno Strzelin powiat_strzelinski

Zabkowice_Slaskie Ziebice Zloty_Stok

Wtorek, 21 Maj 2019
 
 
Grupy docelowe
Projekt swym zasięgiem obejmuje urzędników gmin Borów, Jordanów Śląski, Przeworno, miast Złoty Stok, Pieszyce, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Strzelin oraz Starostwa Powiatowego w Strzelinie położonych na terenie powiatów: wrocławski, strzeliński, szierżoniowski, ząbkowicki. Są one zlokalizowane na obszarach gmin wiejskich, wiejsko - miejskich i gminy miejskiej.

Liderem projektu jest Gmina Strzelin. Personel urzędniczy rekrutuje się w większości spośród mieszkańców Gmin uczestniczących w projekcie, z zachowaniem zasady równości szans.

JST biorące udział w projekcie jako prężnie rozwijające się jednostki położone w południowo-zachodniej Polsce mają możliwości nawiązywania współpracy z gminami zagranicznymi, w szczególności z Czech czy Niemiec. Aby przyciągnąć inwestorów zagranicznych należy jednak zapewnić im odpowiedni standard obsługi, m.in. poprzez zapewnienie wysokiej jakości stanowionych aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych, co związane jest z koniecznością ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Wybór grupy docelowej objętej wsparciem opiera się na ?Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013". Wskazuje on na urzędy administracji samorządowej oraz pracowników urzędów administracji samorządowej jako grupę docelową objętą wsparciem ramach działania 5.2 PO KL. Uzasadnienie wyboru tejże grupy wynika ograniczonej ilości środków budżetowych, jakimi dysponują gminy uczestniczące w projekcie, wynikiem czego rzadko podejmowane są w nich działania służące podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji pracowników. Lokalizacja w/w wymienionych gmin na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich znacznie utrudnia dostęp do pakietu szkoleń. Realizacja niniejszego projektu umożliwi wyrównanie dysproporcji w zakresie oferty szkoleniowej kierowanej do pracowników urzędów.
Działając w partnerstwie jednostki te mają większą szanse zrealizowania wszystkich celów projektu. Powyższe aspekty brane były pod uwagę podczas podejmowania porozumienia pomiędzy uczestnikami projektu w zakresie umowy partnerstwa.
Lokalizacja projektu na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz działanie w partnerstwie warunkuje spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych określonych w Planie Działania PO KL.

Wyłaniając uczestników projektu posłużono się wstępną weryfikacją potrzeb szkoleniowych w urzędach gmin. Charakterystyka i analiza strategicznych dokumentów krajowych i unijnych pozwoliła określić potrzeby w zakresie tematyki szkoleń i studiów, tak by w sposób efektywny i szczegółowy rozwiązać potrzeby jednostek samorządu terytorialnego.
Osoby biorące udział w projekcie wytypowane zostały przez kierowników jednostek w porozumieniu z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych. Brane były pod uwagę predyspozycje pracowników pod względem zakresu obowiązków i stopnia posiadanych kompetencji. Właściwe wytypowanie osób gwarantuje osiągnięcie celu nadrzędnego niniejszego projektu. Rekrutacja uczestników uwzględniała zasadę równości szans, w tym równości płci.
Po zakończeniu procesu rekrutacji wykonano szczegółowy Harmonogram projektu, tak aby uczestnictwo w szkoleniach nie
zakłóciło pracy urzędów.
 
Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj8
mod_vvisit_counterW tym tygodniu13
mod_vvisit_counterW tym miesiącu220
mod_vvisit_counterOd uruchomienia strony121675
 
Top!
Top!